Skip to content
Home » News » การแพร่เชื้อ โควิด19

การแพร่เชื้อ โควิด19

  • โควิด19
การแพร่เชื้อ
https://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทั่วของโควิด-19

การแพร่เชื้อ หลักนั้นเป็นการแพร่ผ่านละอองเสมหะ (droplets) ที่บุคคลขับออกมา เช่น เมื่อไอหรือจาม ละอองเสมหะจะค้างอยู่ในอากาศเป็นช่วงสั้น ๆ เท่านั้น แต่อาจคงอยู่ต่อได้บนพื้นผิวที่เป็นโลหะ แก้ว หรือพลาสติก รายละเอียดของไวรัสโควิด-19 นั้นไม่มีเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีการสันนิษฐานว่ามันนั้นคล้ายไวรัสโคโรนาอื่น ซึ่งสามารถอยู่รอดได้นานถึงเก้าวันที่อุณหภูมิห้อง สารฆ่าเชื้อที่ใช้บนพื้นผิวอาจใช้สาร เช่น เอทานอล 62–71% บนพื้นผิวเป็นเวลาหนึ่งนาที

องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่จากบุคคลที่ไม่มีอาการนั้น “ต่ำมาก” และการส่งผ่านอุจจาระนั้นก็ “ต่ำ” แต่การวิเคราะห์การติดเชื้อในประเทศสิงคโปร์และเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ได้เปิดเผยว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในหลายคนอาจแพร่ผ่านคนที่เพิ่งติดเชื้อไวรัส และยังไม่ได้เริ่มแสดงอาการ การค้นพบนี้หมายความว่า การแยกกักบุคคลเมื่อเริ่มต้นรู้สึกป่วยนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่คาดไว้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 สามารถแพร่จากคนสู่คน ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูก หรือปาก ซึ่งออกมาขณะที่ผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูด ทำให้ผู้ที่หายใจเอาละอองเหล่านี้เข้าไปติดเชื้อตามไปด้วย 

แต่ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ลอยไปไม่ได้ไกล และตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว การรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ในข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ละอองที่ตกลงสู่วัตถุ และพื้นผิวต่างๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู หรือพื้นโต๊ะ ก็สามารถทำให้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ เมื่อเราเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้น แล้วมาจับตา จมูก หรือปาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมทุกคนจึงต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ถูมือ

สาเหตุที่ทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ติดต่อกันได้ง่าย มีดังนี้

  • ตำแหน่งเซลล์แรกที่ COVID-19 เข้าไปโจมตี ไวรัสจะเข้าไปเกาะที่เซลล์ในเยื่อบุจมูกและขนจมูก ทำให้เซลล์ไวรัสแพร่กระจายผ่านการหายใจเข้า-ออกได้
  • COVID-19 มีระยะฟักตัวนาน ทำให้กว่าที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะรู้ตัว หรือแสดงอาการ ก็อาจผ่านไป 5-14 วันแล้ว
  • COVID-19 มีระยะเวลาแพร่เชื้อนาน การที่ระยะเวลาแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีระยะเวลานาน 8-10 วัน หรือนานกว่านั้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคได้มากขึ้น
  • อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มักมีอาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย ทำให้หลายคนที่ไม่ได้มีอาการหนักอาจไม่ได้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม และใช้ชีวิตตามปกติ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ค่าระดับการติดเชื้อพื้นฐาน (จำนวนเฉลี่ยของบุคคลที่บุคคลที่ติดเชื้อมีแนวโน้มจะแพร่ใส่) สำหรับ การแพร่เชื้อ ระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ของไวรัสอยู่ที่ประมาณ 2.13 ถึง 4.82 ซึ่งคล้ายกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)

วิทยาไวรัส
ดูบทความหลักที่: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยสายรายแรกที่ถูกแยกมีอาการปอดบวมที่เชื่อมกับกลุ่มของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในอู่ฮั่น เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

SARS-CoV-2 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ SARS-CoV แรกเริ่ม โดยมีแนวคิดว่ามีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ (zoonotic) การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม เปิดเผยว่ากลุ่มพันธุกรรมของไวรัสโคโรนากับสกุลเบตาไวรัสโคโรนา ในสกุลย่อยซาร์เบโคไวรัส (เชื้อสาย B) ร่วมกับไวรัสโคโรนาสองสายพันธุ์ที่ได้จากค้างคาว พบว่ามีความเหมือนกันในระดับจีโนมทั้งหมดร้อยละ 96 กับไวรัสโคโรนาตัวอย่างอื่น (BatCov RaTG13) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักวิจัยชาวจีนพบว่า มีความแตกต่างของกรดอะมิโนเพียงตัวเดียวในลำดับจีโนมบางอย่าง ระหว่างไวรัสที่พบในตัวลิ่นและจากมนุษย์ ซึ่งหมายความว่า ตัวลิ่น อาจเป็นพาหะขั้นกลางของไวรัส

https://hdmall.co.th/c/incubation-period-for-covid-19

ระยะฟักตัวโควิดคืออะไร?
ระยะฟักตัวโควิด (Incubation period) คือ ช่วงเวลาหลังจากสัมผัสหรือรับเชื้อไวรัสจนถึงช่วงที่เริ่มมีอาการ ซึ่งผู้ชำนาญการทางการแพทย์ใช้จำนวนวันของระยะฟักตัวโควิดในการแนะนำว่าควรกักตัวนานแค่ไหนเพื่อดูอาการ

ระยะฟักตัวโควิดกี่วัน?
ระยะฟักตัวโควิดอยู่ที่ประมาณ 2-14 วัน หลังจากรับเชื้อ อ้างอิงตามที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (Centers for disease control and prevention: CDC) กำหนดไว้

ค่าเฉลี่ยระยะฟักตัวโควิดอยู่ที่ประมาณ 5 วัน แต่คนส่วนใหญ่มักมีอาการหลังรับเชื้อมาแล้ว 11-12 วัน และมีโอกาส 1 ใน 100 ที่จะแสดงอาการหลังจากผ่านไป 14 วัน

จึงเป็นสาเหตุให้หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ แนะนำให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองติดเชื้อไหม กักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน

ระยะฟักตัวโควิดแพร่เชื้อได้ไหม?
ระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อ “ได้” โดยเชื้ออาจแพร่กระจายสู่คนอื่นได้ 2-3 วันก่อนที่จะแสดงอาการ และช่วงที่อาจกระจายเชื้อได้มากที่สุดคือ 1-2 วันก่อนที่จะมีอาการ

แต่ระยะฟักตัวโควิดของผู้ติดเชื้อแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปได้ตั้งแต่ 2-14 วัน หรือบางคนอาจไม่แสดงอาการใดๆ เลยระหว่างที่ติดเชื้อ ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายตั้งแต่สัมผัสเชื้อทันที

ดังนั้นควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และกักตัวเองอย่างน้อย 14 วันหากมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงมา เพื่อลดการแพร่กระจาย