Skip to content
Home » News » กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส

กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส

  • โควิด19

กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส ปลัด สธ. เผย ให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งเป็น COVID Free Setting พร้อมมุ่งหน้าฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส ตามเป้าหมายภายใน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค.64

กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงมหาดไทย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยกำหนดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ

กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100 ล้านโดส
https://www.bbc.com/thai/thailand-59318049

โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง รวมถึงให้ขยายการฉีดใน กลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียน   

เน้นให้รู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

สั่ง รพ.ในสังกัดทุกแห่ง ทำ COVID  Free Setting ต้นแบบหน่วยงานอื่น

นอกจากนี้  มอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดใช้มาตรการ COVID Free Setting เหมือนกับสถานบริการทั่วไป เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก ดังนั้นต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เช่นกัน

สำหรับ การทำให้ COVID  Free Setting จะประกอบด้วย

  • บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
  • ผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น

โดยจะเร่งให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม

คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก จำนวนกว่า 11 ล้านคน อาจจะถูกจำกัดสิทธิในการเข้าใช้บริการในสถานที่สาธารณะบางแห่ง หากยังไม่รับวัคซีนเช็มแรก ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เตรียมเสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อพิจารณาใช้เป็นมาตรการกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

ก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศต่อที่ประชุมเอเปกและต่อที่ประชุม ศบค. ว่าไทยจะบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือน พ.ย. หรือเร็วกว่าเป้าหมาย 1 เดือน และต่อมา นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้จะพยายามฉีดให้ได้ 120 ล้านโดส

ทว่า ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 12 วันเท่านั้นที่รัฐบาลจะต้องเร่งฉีดให้ครบ 100 ล้านโดสตามเป้าหมายใหม่ แต่จากข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. พบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกราว 45.70 ล้านราย ขณะที่เข็มที่ 2 มีเพียง 37.52 ล้านราย เข็มที่ 3 จำนวน 2.84 ล้านราย รวมทั้งหมด 86.07 ล้านราย

ด้าน พญ. สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยในวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ราว 11 ล้านราย จึงได้เร่งรัดไปยังองค์การบริหารส่วนท่องถิ่นต่าง ๆ ให้กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ามารับวัคซีน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีอัตราฉีดต่ำ เช่น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไปรับวัคซีนเข็มแรกไปเพียง 88,452 ราย คิดเป็น 17.7% ของกลุ่มเป้าหมาย 500,000 คน

ศบค. ยังเตรียมมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนโดยให้ สธ. จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน” ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค. นี้ พร้อมกับจัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวอีกด้วย

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/160951