Skip to content
Home » News » นาธาน โอร์มาน จากนักร้องดังสู่การฉ่อโกงเงิน

นาธาน โอร์มาน จากนักร้องดังสู่การฉ่อโกงเงิน

นาธาน โอร์มาน
https://www.komchadluek.net/news/regional/436039

นาธาน โอร์มาน ชื่อบางครั้งเขียน “นาธาน โอมาน” ชื่อจริงว่า “สุธัญ โอมานันท์” เคยใช้ชื่อจริงว่า “นธัญ โอมานันท์” และชื่อแต่กำเนิดว่า “ธัญญวัฒน์ หยุ่นตระกูล” เกิดเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เป็นนักร้อง นักแสดง และนักเขียนชาวไทย มีผลงานอัลบั้มเพลงกับค่ายอาร์เอส 2 ชุดคือ Nathan และ สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ

เป็นบุตรของนายธัญญา และนางอุทัยวรรณ นาธานมีน้องสาวร่วมบิดามารดา 1 คน ชื่อเล่น น็อต นาธาน มีชื่อโดยกำเนิดว่า ธัญญวัฒน์ หยุ่นตระกูล สำเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทุ่งสง ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นาธานก็ได้หนีไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง 2 ปี แล้วต่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (เอกศิลปะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา