Skip to content
Home » News » นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12

นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12

นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12 เปิดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง iPhone 12 จำนวน 111 เครื่อง มูลค่า 2,681,355.80 บาท ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใช้เพื่อใช้แทนเครื่องเก่าเสื่อมสภาพ

นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ไบรท์ทีวี มีการเปิดเผยสัญญาซื้อ-ขายระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 12 จำนวน 111 เครื่อง มูลค่า 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญชวนโครงการนี้ ระบุว่า สลน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง และเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12
https://www.brighttv.co.th/news/politics/iphone-twelve-purchase

โดย สลน. กำหนดรายละเอียดราคากลาง ว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) คือ

  •  ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท
  •  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

          การรับรองคุณภาพ จะต้องเป็นโทรศัพท์ของแท้ และเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ Apple (Thailand) พบว่า ปัจจุบันราคาขาย iPhone 12 ขนาด 128GB อยู่ที่เครื่องละ 27,900 บาท และ iPhone 12 ขนาด 64GB อยู่ที่เครื่องละ 25,900 บาท ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ราคาที่จัดซื้อได้นั้นถูกกว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้น ทั้งที่ไอโฟน 12 เป็นมือถือที่ตกรุ่นไปแล้ว

ทั้งนี้โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 111 เครื่อง ระบุ ความเป็นมาว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจข้างต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เพื่อใช้ในราชการทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ต่อมา ข่าวสดรายงาน น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารสัญญาซื้อขายโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เป็นงบประมาณกว่า 2.6 ล้านบาท ว่า สลน.จัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันครบรอบการใช้งาน และตั้งงบประมาณไว้แล้ว ต้องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทดแทนของเก่าที่จะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม

ยืนยันว่าราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง ที่จะอยู่ประมาณ 2.8 ล้านบาท โดยมีสเป็กครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง ทั้งนี้ มีการแบ่งเป็น 2 สเป็ก คือเครื่องความจุ 128 GB ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง อธิบดีและซี 10 ส่วนเครื่องความจุ 64 GB ระดับอำนวยการและอำนวยการสูง

ทั้งนี้ การใช้โทรศัพท์ 111 เครื่องนี้ ทั้งในส่วนข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขาฯ ทีมโฆษกรัฐบาล ที่มีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ขอไม่รับโทรศัพท์ดังกล่าว

https://hilight.kapook.com/view/218665