Skip to content
Home » News » ปิดฉากอนาคตใหม่

ปิดฉากอนาคตใหม่

ปิดฉากอนาคตใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากประเด็นการกู้ยืมเงินจากธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท และมันคือความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้

คำสั่งยุบพรรคยังพ่วงไปถึงกรรมการบริหารพรรคอีก 16 ชีวิตในบ้านสีส้ม ที่ต้องม้วนเสื่อหยุดการทำงานทางการเมืองไปอีก 10 ปี

ตลอดระยะเวลาการเดินทางของพรรคการเมืองที่ชื่ออนาคตใหม่ อุดมไปด้วยความเผ็ดร้อนบนสนามการเมือง โดยเฉพาะการตั้งธงต่อสู้กับขั้วอำนาจเดิมที่ยังคงมีอำนาจอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้การนำของคนการเมืองหน้าใหม่คือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานบริหารบริษัทไทยซัมมิท และ ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึง พรรณิการ์ วานิช จากนี้ถือได้ว่าพวกเขาปิดฉากอย่างสมบูรณ์แล้วกับการทำงานการเมืองภายใต้ชื่อพรรคอนาคตใหม่ ที่ต้องเป็นไปตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ

แนวทางการดำเนินงานของพรรคอนาคตใหม่ ที่สามารถดึงเอาฐานเสียงของคนรุ่นใหม่มาอยู่ในมือได้ โดยมีจุดยืนต่อต้านรัฐประหารเป็นแกนสำคัญของพรรค ด้วยความที่เป็นพรรคใหม่ หน้าใหม่บนสนามการเมือง ภาพลักษณ์ดังกล่าวที่แปลกใหม่ สด จึงเป็นอีกทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสนใจทางการเมือง ทำให้กลุ่มฐานเสียงของพรรคคือกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในเมือง กลุ่มนักศึกษา รวมถึงผู้ที่เบื่อหน่ายทางการเมืองแบบเก่าๆ

ปิดฉากอนาคตใหม่
https://www.sanook.com/news

ปิดฉากอนาคตใหม่

6 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ ลงนามโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 27 หน้า

สำหรับเนื้อหาเบื้องต้นระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.naewna.com/politic/491032

 เป็นที่ทราบกันดีว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องการจะล้มล้างอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเดิม ที่ยังคงมีอำนาจต่อเนื่องในห้วงเวลาปัจจุบัน นั่นคือการพุ่งเป้า “ล้างมรดกรัฐประหาร” ให้หมดไปจากเมืองไทยให้ได้ ซึ่งก็ทำให้เกิดทั้งกระแสต่อต้าน และกระแสสนับสนุน

ที่น่าสนใจคือ ก่อนหน้าคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญจะออกมา อนาคตใหม่ มีส.ส.อยู่ในมือทั้งหมด 81 คน แต่ระหว่างที่ได้ส.ส.มาเพียงไม่กี่เดือนก็ทำให้จำนวนส.ส.ลดลงเหลือ 76 คน เนื่องจากมีส.ส.ที่ถูกเรียกกันว่า “งูเห่า” แปรพักตร์ไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่น 4 คน ขณะเดียวกันธนาธร ก็ถูกคำสั่งศาลให้พ้นสภาพความเป็นส.ส.ไปก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ในส่วนกรรมการบริหารพรรค ที่มีอยู่ 16 คน แต่เป็นส.ส. 11 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องพ้นสภาพเพราะศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 10 ปี

นั่นจึงทำให้ ส.ส.ของอนาคตใหม่ในขณะนี้เหลืออยู่ 65 คน ที่ยังคงเคว้งไร้หลักพักพิง

กระนั้นก็ตาม ตามกฎหมายแล้วส.ส.ที่ไร้พรรคสังกัด จะต้องหาพรรคการเมืองสังกัดให้ได้ในกรอบระยะเวลา 60 วัน ซึ่งเท่ากับว่า 65 ส.ส.ของอนาคตใหม่จะต้องมีพรรคสังกัดให้ได้ในวันที่ 11 เมษายน 2563

รายชื่อ 16 กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทุกอย่างเป็นเวลา 10 ปี ประกอบไปด้วย

 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พ้นสภาพส.ส.)
 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล
 3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
 4. ชำนาญ จันทร์เรือง
 5. พล.ท.พงศกร รอดชมภู
 6. รณวิต หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็นส.ส.)
 7. พรรณิการ์ วานิช
 8. ไกลก้อง ไวทยการ
 9. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็นส.ส.)
 10. สุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็นส.ส.)
 11. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
 12. สุรชัย ศรีสารคาม
 13. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
 14. ชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็นส.ส.)
 15. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
 16. นิรามาน สุไลมาน

ปิดฉากอนาคตใหม่ด้วยอายุการเมือง 1 ปี 4 เดือน18 วัน

สำหรับเรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องจากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า อนค. ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท เพื่อทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562

นี่ถือเป็นคดียุบพรรคคดีที่ 2 ของพรรคสีส้มที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หลัง อนค. รอดจากคดียุบพรรคหนแรกไปเมื่อ 21 ม.ค. 2563 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็น “เอกฉันท์” ว่าไม่ได้กระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่รู้จักในนาม “คดีอิลลูมินาติ”

อย่างไรก็ตาม อนค. ต้องปิดฉากลงในวันนี้ด้วยอายุทางการเมืองเพียง 1 ปี 4 เดือน นับจาก กกต. ประกาศรับรองสถานะความพรรคการเมืองเมื่อ 3 ต.ค. 2561