Skip to content
Home » News » ผลกระทบจากเชอร์โนบีล

ผลกระทบจากเชอร์โนบีล

ผลกระทบจากเชอร์โนบีล มันเป็นเรื่องยากที่จะจัดทำค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจโดยรวมของภัยพิบัติ ตามที่นาย Mikhail Gorbachev สหภาพโซเวียตใช้เงิน 18 ล้านรูเบิล (เทียบเท่ากับ US$ 18 พันล้านในเวลานั้น) ในการเก็บกักและลบล้างการปนเปื้อน แทบล้มละลาย ในเบลารุสค่าใช้จ่ายทั้งหมดกว่า 30 ปีอยู่ที่ประมาณ US$ 235 พันล้าน (เงินดอลลาร์ในปี 2005) ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันดีในรายงานปี 2003-2005 ของพวกเขา เชียร์โนบีลฟอรั่มกล่าวว่าระหว่าง 5% ถึง 7% ของรัฐบาลที่จ่ายในยูเครนยังคงเกี่ยวข้องกับเชียร์โนบีล

ในขณะที่ในเบลารุส มากกว่า $ 13 พันล้านคิดว่าน่าจะได้ใช้จ่ายไประหว่างปี 1991 ถึงปี 2003 ที่มี 22% ของงบประมาณของชาติเป็นการจ่ายเกี่ยวข้องกับเชียร์โนบีลในปี 1991 และลดลง 6% ในปี 2002 ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันจำนวนมากจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้กับผลประโยชน์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชียร์โนบีลให้กับประมาณ 7 ล้านคนทั่วทั้ง 3 ประเทศ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นช่วงเวลานั้นก็คือการรื้อถอน 784,320 เฮกแตร์ (1,938,100 ไร่) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ 694,200 เฮกแตร์ (1,715,000 ไร่) ของป่าจากการผลิต ในขณะที่จำนวนมากของพื้นที่เหล่านี้ถูกคืนกลับไปใช้ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการสำหรับเทคนิคการเพาะปลูก ปุ๋ยและสารเติมแต่งที่พิเศษ

ในทางการเมือง อุบัติเหตุได้ให้ความสำคัญที่ยิ่งใหญ่กับนโยบายใหม่ของโซเวียต – Glasnost และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างปลอมระหว่างโซเวียต-สหรัฐในตอนท้ายของสงครามเย็น ผ่านความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ภัยพิบัติได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในท้ายที่สุดของการสลายตัวของสหภาพโซเวียตในปี 1991 และมีอิทธิพลที่สำคัญในการปรับรูปร่างยุโรปตะวันออกใหม่

ทั้งยูเครนและเบลารุสในเดือนแรก ๆ ของการเป็นอิสระ ได้ลดเกณฑ์รังสีทางกฎหมายจากระดับเกณฑ์ของสหภาพโซเวียตที่สูงก่อนหน้านี้ (จาก 35 rems ตลอดชีพภายใต้สหภาพโซเวียตลงมาที่ 7 rems ตลอดชีพในยูเครนและ 0.1 rems ต่อปีในเบลารุส) เกณฑ์ใหม่นี้ต้องมีการขยายดินแดนที่เคยถูกพิจารณาว่ามีการปนเปื้อน ในยูเครนกว่า 500,000 คนถูกอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในขณะนี้

หลายคนได้กลายเป็นผู้สมัครเพื่อรับสวัสดิการทางการแพทย์และอื่น ๆ ยูเครนยังคงเก็บรักษาเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกทำลายเพื่อที่จะจ้างแรงงานในขนาดที่ใหญ่มากเพื่อให้เวลาของการสัมผ้สแต่ละครั้งต่ำลง คนงานเหล่านี้จำนวนมากได้ลงทะเบียนนับตั้งแต่พิการและสมัครเข้ารับสวัสดิการ ในยูเครนภัยพิบัติเชียร์โนบีลเป็นไอคอนของขบวนการชาตินิยม มีสัญลักษณ์ว่าทุกสิ่งผิดเพราะสหภาพโซเวียต และสวัสดิการกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับการชนะต่อการไม่เป็นเมืองขึ้น ยูเครนได้พัฒนาระบบสวัสดิการขนาดใหญ่และเป็นภาระตั้งแต่นั้นและมันได้กลายเป็นเสียหายและไร้ประสิทธิภาพมากขึ้น

มันได้นำเสนอข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 1991 โดยการสาธิตของความถูกต้องทางศีลธรรมของตัวมันเอง และโดยเป็นข้อถกเถียงสำหรับความต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เบลารุสในทางตรงกันข้ามจะอ่อนแอทางการเมืองเมื่อมันได้รับเอกราช และมองไปที่มอสโกสำหรับคำแนะนำ ในหลาย ๆ เสันทาง มันได้กลับไปที่นโยบายของสหภาพโซเวียตเก่าเกี่ยวกับความลับและการปฏิเสธ

ผลกระทบจากเชอร์โนบีล เกอรุส เป็นหนึ่งในเด็กมากกว่า 20,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนั้น ที่ได้รับการรักษาตัวในคิวบา

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุขคิวบาระหว่างปี 1990 ถึง 2011

ทางการคิวบาและยูเครน ประกาศเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาว่า จะกลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง แต่ในขนาดที่เล็กลง

ผลกระทบจากเชอร์โนบีล
https://www.bbc.com/thai/international-48739561

อาการเจ็บป่วยที่หลากหลาย

ศูนย์ตารารา เป็นที่พักของเด็กและคนที่พาเด็กมา เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล 2 แห่ง และคลินิก 1 แห่ง รวมถึง โรงเรียน สวนสาธารณะ และโรงภาพยนตร์

มันอยู่ห่างจากชายหาดยาว 2 กม. เป็นเวลา 15 นาที

คนไข้มีอาการเจ็บป่วยที่หลากหลาย ตั้งแต่มะเร็งไปจนถึงสมองพิการ รวมถึง อวัยวะที่ผิดรูปร่าง โรคทางเดินทางอาหาร และความผิดปกติทางจิตใจ

นายแพทย์ฮูลิโอ เมดินา และนายแพทย์โอมาร์ การ์เซีย ดูแลโครงการนี้ และได้แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • เด็กที่มีอการเจ็บป่วยรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษา และพักฟื้นอยู่ในคิวบาจนกว่าอาการจะดีขึ้น
  • เด็กที่ป่วยเป็นโรคที่จำเป็นต้องถูกกักกัน แต่ไม่ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรง เด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในคิวบาราว 60 วัน หรือนานกว่านั้น
  • เด็กที่รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก อยู่ในคิวบาได้ระหว่าง 45-60 วัน
  • เด็กที่สุขภาพค่อนข้างแข็งแรง อยู่ในคิวบาได้ระหว่าง 45-60 วัน เช่นกัน

คริสตีนา คอสเตเนตสกา ชาวยูเครนที่เข้าร่วมโครงการตอนที่เธออายุประมาณ 12-13 ปี ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 4

“ฉันไปคิวบาในปี 1991 และ 1992” คอสเตเนตสกา บอกกับบีบีซี

“ทั้งสองครั้ง ฉันอยู่นาน 40 วัน มันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมนุษย์ต้องการเพื่อพักฟื้นจากการรับรังสีในระดับต่ำ”

https://www.bbc.com/thai/international-48739561

คอสเตเนตสกา เล่าว่า เมืองตารารา มีพื้นที่เฉพาะ 2 โซน โซนแรกสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรง และอีกโซนหนึ่งสำหรับเด็กที่อาการไม่รุนแรงเท่า แต่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล

“เราอยู่กันในบ้านหลังเล็ก ๆ แต่ละหลังมีเด็กอยู่ 15 คน เราไม่ได้รับการรักษาเฉพาะทาง แต่พวกเขาตรวจสายตาเราและพาเราไปหาหมอฟัน” เธอเล่า

เธอจดจำได้ถึง “ทะเลที่สวยงาม พระอาทิตย์ตก และไอศกรีม”

“แต่ก็มีเด็กที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงด้วย”

“บางคนเป็นโรคด่างขาว และต้องสวมเสื้อแขนยาวเวลาออกแดด แต่สภาพอากาศของคิวบาช่วยทำให้บางคนหายจากโรคนั้น และช่วยให้อีกหลายคนฟื้นตัวได้เร็วขึ้น”

ปัญหาในการคัดเลือกเด็ก

อย่างไรก็ตาม กระบวนการคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการนี้ ก็มีปัญหาเกิดขึ้น

อุบัติเหตุนิวเคลียร์เกิดขึ้นในช่วงที่ยูเครนเผชิญกับวิกฤตรุนแรง หลายครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินส่งเด็กไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อพักฟื้นจากผลกระทบที่ได้รับจากการรับรังสี

ตอนที่มีการประกาศโครงการของรัฐบาลคิวบา บางคนคิดว่า พวกเขาจะได้ส่งตัวลูกไปที่นั่น

แต่ไม่มีความชัดเจนว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคัดเลือกอย่างไร และบางคนบอกว่า มีเด็กหลายคนที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยากจนที่สุด

กระนั้น มุมมองต่อโครงการนี้ทั้งในยูเครนและสาธารณรัฐอื่น ๆ ของอดีตโซเวียต ก็เป็นด้านบวก และยังไม่มีหลักฐานของการทุจริต

“ผมเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ความลำบากของชาวคิวบา ยังมีคนยากจนจำนวนมาก แต่พวกเขาก็ดีกับเรามาก ตั้งแต่คนงานในครัวไปจนถึงหมอ” เกอรุส กล่าว