Skip to content
Home » News » พรรคก้าวไกล ค้าน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พรรคก้าวไกล ค้าน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พรรคก้าวไกล ค้าน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์เตือนรัฐบาลใช้อำนาจตาม “พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ” อย่างจำกัดและระมัดระวัง ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 พรรคก้าวไกลได้ออกแถลงการณ์กรณีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น พรรคก้าวไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้

  1. การใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี พรรคก้าวไกลขอย้ำว่า วิกฤตที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้กฎหมายปกติอ่อนแอหรือคณะรัฐมนตรีมีอำนาจน้อยเกินไป แต่หัวใจของปัญหาที่นำมาสู่วิกฤตเกิดจากการที่รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนอย่างไม่รอบคอบ ขาดการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเพียงพอ รวมถึงความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้ด้วย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ
  2. พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อย่างจำกัดและระมัดระวัง เพื่อมุ่งลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจำกัดการพบปะกันของผู้คน ควบคุมการเดินทาง และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมต่อประชาชนที่ต้องกักตัวเองหรือได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19
  3. พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องไม่ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพื่อลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านมีความสำคัญในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อทำให้ประชาชนเท่าทันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้
  4.  เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจรัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่น อำนาจจับกุม ควบคุมตัว ตรวจค้น ตรวจสอบการสื่อสาร และกำหนดโทษร้ายแรง โดยข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตาม พ.ร.ก. นี้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก. นี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย

ดังนั้น รัฐบาลต้องไม่ฉวยโอกาสใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ตามอำเภอใจ แต่ต้องใช้อำนาจอย่างได้สัดส่วนต่อการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 เท่านั้น และต้องให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และสมควรแก่เหตุหรือไม่

สุดท้าย พรรคก้าวไกลขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ผู้ป่วยกับครอบครัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ พวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาทางออกจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุด

พรรคก้าวไกล ค้าน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
https://news.thaipbs.or.th/content/294028

พรรคก้าวไกล ค้าน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เลขาธิการพรรคก้าวไกล นำ ส.ส. แถลงข่าว ค้านการต่ออายุ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เหตุ ไม่พบผู้ติดเชื้อในไทยต่อเนื่อง 32 วัน เชื่อ หากพบผู้ป่วยใหม่ สาธารณสุขไทยรองรับได้ ด้าน “สมช.” เสนอ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณาต่ออายุ 29 มิ.ย.

วันนี้ (26 มิ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นำ ส.ส.ของพรรค แถลงข่าว พรรคก้าวไกลคัดค้านการขยายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน โดยระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ซึ่งยอมรับว่าในช่วงแรกมีความจำเป็นเพื่อการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งประชาชนให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ แต่ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 3 เดือน และไทยก็ไม่พบผู้ป่วยจากในประเทศถึง 32 วัน หรือหากจากนี้ตรวจพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ ก็เชื่อว่าศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทยสามารถรองรับได้

แต่การอ้างว่าขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการคลายล็อกระยะ 5 นั้น ถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากมีกฎหมายปกติควบคุมอยู่แล้ว พรรคก้าวไกลจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าการจะขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเพราะต้องการควบคุมสิทธิเสรีภาพประชาชนที่กำลังใจไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้น

เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยุติแนวทางการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสัปดาห์หน้า และหันมาฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจให้ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร่วมแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพเพื่อยุติการลุแก่อำนาจและหันตอบสนองความต้องการของประชาชน

สำหรับการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้ (25 มิ.ย.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน โดย พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ให้เหตุผลว่าการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 เป็นกลุ่มสถานที่ ๆ ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ พร้อมยืนยันไม่มีนัยยะทางการเมือง

โดย สมช. เตรียมนำมติการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เสนอให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณาในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. นี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบในวันอังคารที่ 30 มิ.ย.

https://news.thaipbs.or.th/content/294028