Skip to content
Home » News » พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ (อิตาลี: Partito Nazionale FascistaPNF) เป็นพรรคการเมืองของอิตาลี ที่ถูกก่อตั้งโดยเบนิโต มุสโสลินีที่เป็นการแสดงความคิดทางการเมืองของลัทธิฟาสซิสต์ (ก่อนหน้านี้ได้แสดงออกโดยกลุ่มที่เป็นที่รู้จักคือ ฟาสเช่) พรรคนี้ได้มีบทบาทขึ้นปกครองอิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เมื่อกลุ่มฟาสซิสได้เข้ายึดอำนาจด้วยการเดินขบวนสู่โรม จนถึงปี ค.ศ. 1943 เมื่อมุสโสลินีถูกปลดโดยสภาใหญ่แห่งฟาสซิสต์

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ ก่อนหน้านี้ การก่อตั้งพรรคการเมืองครั้งแรกของมุสโสลินีได้เป็นที่รู้จักกันคือ พรรคปฏิวัติฟาสซิสต์ ซึ่งถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1915 ตามที่มุสโสลินีได้ตั้งชื่อเอาไว้ ภายหลังผลการเลือกตั้งที่แย่ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1919 ในที่สุดพรรคปฏิวัติฟาสซิสต์ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ในช่วงการประชุมสภาครองเกสฟาสซิสต์ครั้งที่สามในกรุงโรม เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1921

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ได้มีรากฐานมาจากลัทธิชาตินิยมอิตาลีและความปรารถนาที่ฟื้นฟูและขยายดินแดนอิตาลี ซึ่งพวกฟาสซิสต์อิตาลีได้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศชาติที่จะยืนยันความสูงส่งและความแข็งแกร่งและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อยโทรมพวกฟาสซิสต์อิตาลีได้กล่าวอ้างว่าอิตาลีสมัยใหม่นั้นเป็นยุคที่สืบทอดต่อจากยุคโรมสมัยโบราณและเป็นมกดกและประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนในการสร้างจักรวรรดิอิตาลีเพื่อจัดตั้งนโยบายสปาซิโอ วิทาเล(“พื้นที่อยู่อาศัย”)สำหรับการล่าอาณานิคมโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิตาลีและเพื่อการสร้างในการควบคุมเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พวกฟาสซิสต์ได้ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบบรรษัทนิยม โดยที่นายจ้างและลูกจ้างที่รวมตัวกันได้เชื่อมโยงกันในสมาคมเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศและทำงานร่วมกับรัฐเพื่อกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชนชั้นโดยผ่านการร่วมมือกันระหว่างชนชั้น

พวกฟาสซิสต์อิตาลีนั้นได้ต่อต้านพวกเสรีนิยม แต่ไม่ได้แสวงหาการฟื้นฟูฝ่ายปฏิการณ์ของโลกก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งได้ถือว่าเป็นความบกพร่อง และไม่สอดคล้องกับทิศทางที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อนโยบาย มันเป็นการคัดค้านต่อลัทธิสังคมนิยมของมาร์กซิสต์ เพราะเป็นความขัดแย้งโดยทั่วไปต่อลัทธิชาตินิยม แต่ยังคงต่อต้านฝ่ายปฏิการณ์ของอนุรักษ์นิยมที่พัฒนาขึ้นโดย Joseph de Maistreได้เชื่อว่าความสำเร็จของลัทธิชาตินิยมอิตาลีจำเป็นต้องเคารพในประเพณีและความรู้สึกที่ชัดเจนของการแบ่งปันในอดีตท่ามกลางหมู่ชาวอิตาลีควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้อิตาลีทันสมัย

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์พร้อมกับพรรคที่สืบทอดต่อ, พรรครีพับลิกันฟาสซิสต์ ได้ถูกสั่งต้องห้ามไม่ให้มีการสร้างขึ้นมาใหม่โดยเพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐธรรมนูญอิตาลี: “มันจะต้องถูกห้ามเพื่อจัดระเบียบใหม่, ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง, พรรคฟาสซิสต์ที่ล่มสลายไปแล้ว”

หนึ่งปีต่อมาในปี 1919 หลังจากก่อตั้งลัทธิฟาสซิสต์แล้ว มุสโสลินีได้ก่อตั้งพรรคสันนิบาตการต่อสู้แห่งอิตาลี (Fasci Italiani di Combattimento) หรือพรรคฟาสซิสต์ขึ้น เพื่อเตรียมเป็นกองกำลังปฏิวัติอิตาลี โดยมีเหล่าทหารผ่านศึก ผู้สนับสนุนสงคราม ศิลปินฟิวเจอริสต์ ปัญญาชน นักข่าว และชาวอิตาเลียนประมาณหนึ่งร้อยคน ต่างมารวมตัวกันที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งมิลาน

เพื่อเป็นประจักษ์พยานกำเนิดใหม่ของพรรคการเมืองฟาสซิสต์ หรือ “พรรคแห่งนักรบ” อันมีกองกำลังอาสาพลเรือนที่เรียกว่าพวกชุตดำ (Blackshirts) เป็นของตนเอง ชื่อเต็มคือ “กองอาสาเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ” ประกอบไปด้วยสมาชิกทุกเพศทุกวัย รวมทั้งผู้หญิงและเด็กที่สวมเสื้อเชิ้ตดำ ซึ่งถอดโครงสร้างมาจากยูนิฟอร์มทหาร โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้กำลังเพื่อปราบปรามผู้คิดต่างหรือมีพฤติกรรมขัดแย้งกับแนวทางการปกครอง

https://www.trueplookpanya.com/blog/content/51382/-timhis-tim-

สัญลักษณ์ของฟาสซิสต์

ฟาสซิสต์  (Fascism) มาจากภาษาละติน Fasces ที่แปลว่า “ มัดหวาย ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐโรมันแต่โบราณ โดยสมัยก่อนเมื่อกงสุลจะติดต่อและเดินทางไปไหน จะมีผู้ถือมัดหวายนำหน้าไปด้วย มัดหวายแสดงถึงความสามัคคี ความเป็นเอกภาพของประเทศ ขบวนการฟาสซิสต์จึงนำมาใช้เป้นสัญลักษณ์

ความเชื่อของลัทธิฟาสซิสต์

• มุสโสลินีไม่ศรัทธาในการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้วยเห็นว่าระบบนี้มีแต่การโต้เถียงซึ่งนำไปสู่ความแตกแยก เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพย์สินผลสุดท้ายไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ เมื่อได้อำนาจมุสโสลินีจึงได้นำความคิดแบบเผด็จการมาใช้

• ฟาสซิสต์คือรูปแบบหนึ่งของเผด็จการ ระบอบที่คนกลุ่มน้อยหรือกระทั่งคนเพียงคนเดียวกุมอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่ หากแต่ต้นขั้วอำนาจฟาสซิสต์ไม่ได้มาจากปากกระบอกปืนเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความนิยมของมวลชน

•เมื่อฟาสซิสต์ครองอำนาจได้ พวกเขาจะใช้กลไกทุกอย่างของรัฐ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาชวนเชื่อ ขยับขยายจากความนิยมในมวลชนส่วนน้อยไปสู่การครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

•ฟาสซิสต์ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีศัตรูทางการเมือง เพราะปกครองด้วยความเห็นชอบของคนทั้งประเทศ ฟาสซิสต์ผลักศัตรูทางการเมืองให้กลายเป็นศัตรูแห่งชาติ โดยอ้างถึงความสมัครสมานสามัคคี และเรียกความรักชาติว่าเป็น “ความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน” 

พรรคฟาสซิสต์ได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดมุสโสลินีจึงตัดสินใจยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลเดิม โดยยกกองกำลังเชิ้ตดำกว่า 25,000 คน บุกเข้ากรุงโรม การขึ้นมามีอำนาจของมุสโสลินีนั้น “กษัตริย์วิตโตริโอ เอมานูเอลที่ 3” (Vittorio Emanuele III) ให้การยอมรับ และรู้เห็นเป็นใจ พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะลงนามในพระราชกฤษฎีกาตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศกฎอัยการศึก ยับยั้งการยึดอำนาจของกลุ่มฟาสซิสต์  แต่ทรงเลือกให้ข้าราชบริพารต่อสายตรงถึงมุสโสลินีในมิลาน

และทรงเชิญให้ผู้นำฟาสซิสต์เข้าเฝ้าเพื่อรับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในกรุงโรม มุสโสลินีจึงได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนอิตาลีเป็นรัฐฟาสซิสม์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1922 โดยผู้เลื่อมใสต่างเรียกเขาว่า “il Duce” (ท่านผู้นำ) 

•ปี 1925 มุสโสลินีสามารถกุมอำนาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศ และสถาปนาตนเองเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบ บังคับให้ยกเลิกระบบรัฐสภา ทดแทนด้วย “รัฐบรรษัท” (Corporate State) และวางระบบรวบอำนาจอย่างเป็นทางการ 

•มุสโสลินีได้จัดตั้งนครรัฐวาติกันในปี 1929 บุกยึดอะบิสซิเนียเมื่อปี 1936 (ปัจจุบันคือเอธิโอเปีย) และแอลเบเนียในปี 1939 ไว้ในการครอบครอง พร้อมกับเข้าร่วมกับฝ่าย “นายพลฟรังโก” (Francisco Franco) ใน สงครามกลางเมืองสเปน (Spanish Civil War )และยังประกาศเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์แห่งเยอรมนี ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 1940

จุดจบของลัทธิฟาสซิสต์

•หลังจากที่มุสโสลินีทำให้ประเทศพ่ายแพ้ในสงครามอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 25 กรกฎาคม ปี 1943 กษัตริย์วิตโตริโอ เอมานูเอลที่ 3 จึงทรงรับสั่งให้มุสโสลลินีเข้าเฝ้า และปลดอำนาจผู้เผด็จการของเขา หลังจากออกจากพระราชวัง มุสโสลินีถูกจับกุมโดยทันที เขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเคหสถานบนภูเขาอันโดดเดี่ยวและตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง 

•กระทั่งหน่วยคอมมานโดของเยอรมันได้บุกเข้าชิงตัวเขาออกมา โดยมีฮิตเลอร์ช่วยจัดตั้งรัฐบาลหุ่นให้เขาที่เมืองซาโล (Salo) เขตยึดครองของเยอรมนีริมทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) ทางเหนือของอิตาลี มีชื่อเรียกว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมอิตาลี”  นับเป็นการเกิดใหม่ของรัฐฟาสซิสต์อิตาลี ซึ่งอยู่ภายใต้นาซีเยอรมัน

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ฝ่ายอักษะได้แพ้สงคราม มุสโสลินีจึงถูกฝ่ายต่อต้านเผด็จการจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 27 เมษายน ในปี 1945  และถูกสำเร็จโทษโดยคำตัดสินลับหลังของคณะลูกขุนแห่งคณะกรรมการปลดแอกแห่งชาติ  (Comitato di liberazione nazionale – CLN) ในวันถัดมา ด้วยการยิงเป้าในข้อหาทรยศต่อชาติ ร่างของมุสโสลินี อนุภรรยา และผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์คนอื่นๆ ประมาณ 15 คน ได้ถูกนำไปยังเมืองมิลาน เพื่อแขวนประจานต่อสาธารณชน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C

1.ม.ค.1922(วันที่ประมาณการ)