Skip to content
Home » News » พรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานบริหารบริษัทไทยซัมมิท รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ร่วมจดจัดตั้งอีก 24 คน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

การเปิดตัว “พรรคอนาคตใหม่” ถือเป็นที่ฮือฮากันทั้งสังคมโซเชียลมีเดีย เพราะหลายคนเชื่อว่าพรรคนี้ เป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ และชูจุดยืนต้านการสืบทอดอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พรรคอนาคตใหม่
https://www.pptvhd36.com/news

นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกพรรคคนสำคัญอย่าง ผศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักกฎหมายหนุ่ม หนึ่งในสมาชิก “คณะนิติราษฎร์”

หลังจากเปิดตัวพรรคแล้ว “ธนาธร” เดินยุทธศาสตร์หาเสียงในเชิงรุก โดยเน้นไปที่โซเชียลมีเดีย จนชื่อพรรคติดทวิตเตอร์เทรนของเมืองไทย และ ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อถกเถียงกันในสังคม กรณีที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วชูนโยบาย “ถอนทหาร”ออกจากพื้นที่ จนหน่วยงานความมั่นคง และประชาชนในพื้นที่บางส่วนต้องออกมาคัดค้านนโยบายดังกล่าว แต่ยังมีเสียงสนับสนุนนโยบายของเขาไม่น้อยเช่นกัน

พรรคอนาคตใหม่ ใช้เครื่องหมาย “สามเหลี่ยมกลับหัว” แสดงถึงการให้ความสำคัญกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ลูกศรที่ชี้พุ่งขึ้นไป คือ การมุ่งหน้าไปสู่ “อนาคตใหม่” และเครื่องหมายนี้จึงหมายถึง ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดร่วมกันนำพาสังคมไทยก้าวไปสู่อนาคตใหม่

https://www.thaiquote.org/content/233397

ในการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 27 พ.ค.61 ธนาธรได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และปิยบุตรได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนแรก พรรคอนาคตใหม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสถานะเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ชู นโยบายต่อต้านเผด็จการ-ปฎิรูปกองทัพ ยึดพื้นที่โซเชียล

พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายเพื่อมุ่งสร้างการเมืองแบบใหม่ ระบุว่าต้องการให้สังคมไทยกลับสู่ประชาธิปไตย เพื่อรอดพ้นจากวิกฤติการเมืองจากการรัฐประหาร ชูแนวคิดการกระจายอำนาจออกจากส่วนกลาง ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมปราศจากการผูกขาด การสร้างระบบสวัสดิการ การสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแต่เกิดจนตาย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากนโนบายที่เด่นชัดในเรื่องการ 2 ข้อหลัก คือ 1.การต่อต้านรัฐบาลที่มาจากทหาร และ 2.ความมุ่งมั่นในการปฏิรูปกองทัพ ทำให้พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและมีการพาดพิงในสื่อในทางบวกมากที่สุด มีแรงดึงดูดต่อเยาวชน และชนกลุ่มน้อยให้ความสนใจ รวมทั้งมุสลิมและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) โดยพรรคอนาคตใหม่มีสมาชิกราว 60,000 คน และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเปิดตัวว่าสนุนพรรคจำนวนมากจากหลายวงการ อาทิ ส.ศิวรักษ์ , เสกสรรค์ ประเสริฐกุล , จอห์น วิญญู , ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และ เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นต้น

นโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ได้แก่

นโยบายฐานราก

 • การกระจายอำนาจ
 • รัฐสวัสดิการ
 • ลงทุนการศึกษา

นโยบายเสาหลัก

 • การต่อต้านการผูกขาด
 • พัฒนาการขนส่งสาธารณะ
 • การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการพักหนี้เกษตรกร
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ส่งเสริมการปกครองแบบโปร่งใส
 • ยอมรับความหลากหลาย
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การเลิกการเกณฑ์ทหาร และการปฏิรูปกองทัพ

สุดท้าย

 • การล้างมรดกรัฐประหาร
https://www.thaiquote.org/content/233397

วันที่ 20 เม.ย. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์ว่า กกต.ได้ออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.7/2) ให้เป็นพรรคการเมืองเพิ่มเติมอีก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอนาคตใหม่ ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ยื่นคำขอ , กลุ่มพลังลูกหนี้ไทย ที่นายวิชิต ชนะพันธ์ ผู้ยื่นคำขอ, กลุ่มพลังปวงชนชาวไทย ที่นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบู ผู้ยื่นคำขอ, กลุ่มประชาธรรมไทย ที่นายพิเชษฐ สถิรชวาล ผู้ยื่นคำขอ และกลุ่มไทยเอกภาพ ที่นายโสรัจจ์ ดาศรี ผู้ยื่นคำขอ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ตอนนี้มีกลุ่มที่ผ่านการรับรองแล้ว 20 กลุ่มจากทั้งหมด 99 กลุ่ม จากนี้กลุ่มที่ผ่านการรับรองต้องเข้าสู่กระบวนการจัดประชุมผู้ก่อตั้ง เพื่อดำเนินการขั้นตอนทางธุรการตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด และยื่นกลับมายัง กกต. เพื่อจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์ต่อไป

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว ต้องรอให้คสช. พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง ซึ่งกกต.ได้ส่งเรื่องไปยัง คสช.ให้พิจารณาแล้ว ส่วนจะอนุญาตตามคำขอหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ คสช. ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบ เช่น สถานที่จัดงาน วัน และเวลา

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคของกลุ่มการเมือง ที่ยังค้างจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางกลุ่มยังขาดเอกสารและรายละเอียดที่จำเป็นต้องพิจารณา ดังนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประสาน ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ล่าสุดมีกลุ่มการเมืองที่รับการจดทะเบียนเป็นพรรคแล้ว 1 พรรค คือ พรรคทางเลือกใหม่ ที่มีนายราเชน ตระกูลเวียง เป็นหัวหน้าพรรค