Skip to content
Home » News » สงครามเกาหลี เกิดจากอะไร?

สงครามเกาหลี เกิดจากอะไร?

สงครามเกาหลี  เกิดจากอะไร?
https://www.blockdit.com/posts/601bc58ffeab5108bd65f51d?id=601bc58ffeab5108bd65f51d&series=5fecc1fb186a470b2629256c

สงครามเกาหลี (Korean War) คือความขัดแย้งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นสงครามแรกในช่วงสงครามเย็นที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต สงครามครั้งนี้ คือการสู้รบระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ในยุค 50 (พ.ศ.2493-2502)

สงครามเกาหลี 25 มิถุนายน 1950 – 27 กรกฎาคม 1953 เป็นสงครามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) (โดยได้รับสนับสุนจากจีนและสหภาพโซเวียต) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (โดยได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐ) สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพเข้ารุกรานเกาหลีใต้

โดยเกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีน ส่วนเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานักประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน จัดให้สงครามเกาหลีเป็นสงครามตัวแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ นโยบายของสหรัฐอเมริกา และการยึดครองเกาหลีของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สาเหตุหลักที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกาหลี ก็เนื่องจากความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการยับยั้งการแพร่กระจายของคอมมิวนิสต์

ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาก็มีนโยบายที่จะยับยั้งการแพร่กระจายของคอมมิวนิสต์ รวมทั้งแนวคิดของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

ทางฝั่งสหภาพโซเวียต ก็ได้ให้การสนับสนุนการเติบโตของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคิวบา เกาหลีเหนือ เวียดนาม และยุโรปตะวันออกนโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้ ถูกเรียกว่า “ลัทธิทรูแมน (Truman Doctrine)” ตามชื่อของประธานาธิบดี “แฮร์รี เอส ทรูแมน (Harry S. Truman)”

ที่เคยกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาควรจะสนับสนุนการยับยั้งคอมมิวนิสต์ในทันทีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงและด้วยแนวคิดนี้ ทำให้การที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกาหลี ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)

ทฤษฎีโดมิโน เป็นทฤษฎีในยุคของสงครามเย็น และแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น โดยอิงจากลัทธิทรูแมน โดยทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าหากสหภาพโซเวียตสามารถแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์เข้าไปในประเทศใดก็ตาม ประเทศรอบด้านก็จะได้รับแนวคิดคอมมิวนิสต์ไปด้วยแนวคิดพื้นฐานแรกก็คือ สหรัฐอเมริกาต้องหาทางป้องกันไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์ (เปรียบได้กับโดมิโนตัวแรก)

เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นๆ กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยเมื่อเหตุผลเป็นอย่างนี้ นักประวัติศาสตร์หลายคนจึงคิดว่าสหรัฐอเมริกาใช้ทฤษฎีนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าไปแทรกแซงเกาหลี

ความขัดแย้งในเกาหลีเริ่มต้นในปีค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในเวลานั้น ญี่ปุ่นได้ยึดครองเกาหลีไว้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็พยายามที่จะปลดปล่อยเกาหลีจากญี่ปุ่น

สหภาพโซเวียตเข้ารุกรานเกาหลีเหนือในปีค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) และปลดปล่อยเกาหลีเหนือจากญี่ปุ่น ส่วนสหรัฐอเมริกาก็ปลดปล่อยเกาหลีใต้ภายในปีค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) เกาหลีก็ถูกแบ่งออกเป็นสองและมีรัฐบาลแยกกันเกาหลีเหนือจะมีผู้นำในยามสงคราม คือ “คิมอิลซ็อง (Kim Il sung)” ส่วนเกาหลีใต้มีผู้นำคือ “อีซึงมัน (Syngman Rhee)”

ระหว่างค.ศ.1948-1950 (พ.ศ.2491-2493) ความขัดแย้งระหว่างสองฝั่งก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดสงครามในปีค.ศ.1950 (พ.ศ.2493)25 มิถุนายน ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ความขัดแย้งก็ยิ่งบานปลาย เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ได้รุกรานเกาหลีใต้

ทหารกว่า 80,000 นายเดินทัพจากทางเหนือลงมาทางใต้ และยึดกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ได้ในสามวันในที่สุด สงครามเกาหลีก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลง สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เข้าปลดปล่อยเกาหลีจากการควบคุมดินแดนอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายหลังจากสงครามยุติลง เกาหลีได้ถูกแบ่งแยกอยู่ที่เส้นขนานที่ 38 กลายเป็นสองเขตแดนของการยึดครอง

โซเวีตได้ปกครองดินแดนส่วนครึ่งนึงจากทางเหนือและอเมริกันก็ปกครองดินแดนอีกส่วนครึ่งนึงจากทางใต้ ด้วยชายแดนตั้งอยู่ที่เส้นขนานที่ 38 ในปี ค.ศ. 1948 สองรัฐเอกราชได้ถูกสถาปนาขึ้นอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการเมืองของสงครามเย็น(ระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา)

รัฐสังคมนิยมได้ถูกก่อตั้งขึ้น ในส่วนทางภาคเหนือภายใต้ผู้นำฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์ของ นายคิม อิล-ซ็องและรัฐทุนนิยมในส่วนทางภาคใต้ภายใต้ผู้นำฝ่ายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของนายอี ซึง-มัน ทั้งสองรัฐบาลของรัฐเกาหลีใหม่ต่างอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวของเกาหลีทั้งหมดและไม่ยอมรับเขตชายแดนเป็นการถาวร

ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงคราม เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือ (กองทัพประชาชนเกาหลี, KPA) —ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตและจีน—ได้ข้ามเขตชายแดนและรุกเข้าสู่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการสหประชาชาติ

และส่งกองทัพไปยังเกาหลี เพื่อขับไล่สิ่งที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นการรุกรานของเกาหลีเหนือ ยี่สิบเอ็ดประเทศของสหประชาชาติต่างได้มีส่วนร่วมในกองทัพสหประชาชาติ กับสหรัฐอเมริกาได้ให้ประมาณ 90% ของบุคลากรทางทหาร[34]

ภายหลังสองเดือนแรกของสงคราม กองทัพเกาหลีใต้(ROKA)และกองทัพสหรัฐที่ถูกส่งมายังเกาหลีอย่างรวดเร็วนั้นกำลังจะพ่ายแพ้ กองทัพเกาหลีใต้และกองกำลังทหารสหรัฐได้ถอยร่นกลับไปยังพื้นที่ขนาดเล็กหลังแนวป้องกันที่เป็นที่รู้จักกันกันคือ วงรอบปูซาน ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1950

การยกพลขึ้นบกเพื่อต่อต้านการรุกของสหประชาชาติได้ถูกเปิดฉากขึ้นที่เมืองอินช็อน และตัดกำลังของกองทัพประชาชนเกาหลีเป็นจำนวนมากในเกาหลีใต้ มีผู้ที่หนีรอดจากการถูกโอบล้อมและถูกจับกุมเพื่อบังคับให้กลับไปยังทางเหนือ กองทัพสหประชาชาติได้รุกเข้าสู่เกาหลีเหนือในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1950

และเคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วไปยังแม่น้ำยาลู-ซึ่งเป็นชายแดนติดกับจีน-แต่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1950 กองกำลังทหารจีนของกองทัพอาสาสมัครของประชาชน(PVA)ได้ข้ามแม่น้ำยาลูและเข้าสู่สงคราม[35] การแทรกแซงของจีนที่น่าประหลาดใจทำให้กองทัพสหประชาชาติต้องล่าถอยออกไปและกองทัพจีนได้รุกรานเข้าสู่เกาหลีใต้ในปลายเดือนธันวาคม

ในสิ่งเหล่านี้และการต่อสู้ที่ตามมานั้น กรุงโซลถูกยึดเป็นครั้งที่สี่และกองทัพฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ถูกผลักดันกลับไปยังจุดตำแหน่งเส้นขนานที่ 38 ใกล้กับจุดเริ่มต้นสงคราม ภายหลังจากนี้แนวหน้าได้ถูกทำให้คงที่และสองปีสุดท้ายของการสู้รบได้กลายเป็นสงครามบั่นทอนกำลัง สงครามในอากาศ

อย่างไรก็ตาม ไม่เคยถูกทำให้จนมุม เกาหลีเหนือได้อยู่ภายใต้การทัพอากาศทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ของสหรัฐ เครื่องบินขับไล่ไอพ่นได้เผชิญหน้ากันแต่ละฝ่ายในการรบทางอากาศต่ออากาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนักบินโซเวียตได้บินอย่างลับ ๆ เพื่อปกป้องพันธมิตรฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์ของพวกเขาเอง

การสู้รบได้ยุติลง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 1953 ความตกลงการสงบศึกเกาหลีได้ถูกลงนาม ข้อตกลงครั้งนี้ได้สร้างเขตปลอดทหารเกาหลี (DMZ) เพื่อเป็นการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ และอนุญาตให้มีการส่งตัวเชลยศึกกลับคืน อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาสันติภาพไม่มีลงนามและทั้งสองประเทศเกาหลียังคงทำสงครามกันอยู่และมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งเอาไว้

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ผู้นำเกาหลีเหนือและผู้นำเกาหลีใต้ได้มาพบกันที่เขตปลอดทหารเกาหลี และทำข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกันภายใต้สนธิสัญญาเพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ[39] แต่ทว่าต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากผู้แปรพักตร์ในฝั่งเกาหลีใต้ทำโฆษณาชวนเชื่อโจมตีใส่รัฐบาลเกาหลีเหนือ

และนายคิม จ็อง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบัน เป็นเหตุทำให้เกาหลีเหนือต้องระเบิดสำนักประสานงานร่วมของสองชาติเกาหลีในเมืองแคซ็อง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สองชาติต้องกลับเข้าสู่สภาวะความตึงเครียดอีกครั้งที่อาจจะนำไปสู่สงครามเกาหลีครั้งใหม่ก็เป็นไปได้

สงครามเกาหลี  เกิดจากอะไร?
https://www.blockdit.com/posts/601bc58ffeab5108bd65f51d?id=601bc58ffeab5108bd65f51d&series=5fecc1fb186a470b2629256c

สงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่มีการทำลายล้างมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามประมาณ 3 ล้านคน และพลเรือนเสียชีวิตทั้งหมดในสัดส่วนที่ใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามเวียดนาม มันทำให้เกิดการทำลายล้างเมืองสำคัญต่างๆของเกาหลีทั้งหมด

การสังหารหมู่จำนวนนับพันคนของทั้งสองฝ่าย(รวมถึงการสังหารหมู่จำนวนนับหมื่นคนของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลเกาหลีใต้) และการทรมานและความอดอยากของเชลยศึกโดยกองบัญชาการเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักที่สุดในประวัติศาสตร์