Skip to content
Home » News » สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์

สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์

สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมประกาศกร้าวไม่ยอมให้ต่างชาติรังแก กดขี่ และทำให้ชาวจีนเป็นทาส

สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ 1 กรกฎาคม 2564 ‘สี จิ้นผิง’ ประธานาธิบดีจีน และในฐานเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 อย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมงานนับหมื่นคน ขณะที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์กินเวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง รำลึกถึงประวัติศาสตร์ การก่อตั้ง หนทาง และอนาคตของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศเพื่อแสดงความพร้อมของจีนที่จะยืนหยัดต่อต้านแรงกดดันจากต่างชาติ เรียกเสียงฮือฮาจากทั้งประชาชนชาวจีนที่รับชม

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์สร้างชาติ

ผู้นำจีนได้กล่าวถึงหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในการปรับใช้อุดมการณ์มาร์กซิสม์ให้เข้ากับบริบทของสังคมจีนรวมถึงการใช้แนวคิดมาร์กซิสม์ในการพัฒนาประเทศว่า “เราจะใช้อุดมการณ์มาร์กซิสม์ในการมอง เข้าใจ นำทาง ในแบบแนวทางของเรา และพัฒนามาร์กซิสม์พร้อมกับพัฒนาจีนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป” 

ด้านความมั่นคงของพรรค นายสี ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีเชื้อไวรัสคอยกัดกร่อนพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนั้นหลักการที่พรรคต้องยึดถือเพื่อรักษาความมั่นคงของพรรคคือ “พรรคคอมมิวนิสต์ต้องรักษาสัญญาที่จะทำตามแนวปฏิบัติของพรรคคือการยืนยันในความซื่อสัตย์ และการต่อต้านการทุจริต”

สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์
https://www.xinhuathai.com/high/65187_20200101

ด้านการพัฒนาประเทศผ่านแนวคิดสังคมนิยมแบบจีน สี ได้กล่าวถึงความพยายามของพรรคที่จะพัฒนาและสรรสร้างความเป็นมนุษย์และความเป็นสมัยใหม่ว่า “เราได้พัฒนาและสนับสนุนสังคมนิยมแบบจีน และประสานความก้าวหน้าของการเมือง วัฒนธรรม-จริยธรรม สังคม และระบบนิเวศ เราเป็นผู้บุกเบิกทางที่จะนำจีนไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ และสร้างความเป็นมนุษย์แบบใหม่”

“เมื่อ 100 ปีที่แล้ว จีนตกต่ำและย่ำแย่ในสายตาของชาวโลก แต่วันนี้ ภาพลักษณ์ของจีนกำลังเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลกว่า จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถกระโดดไปสู่ความก้าวหน้า และฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีอย่างไม่มีอะไรหยุดยั้งได้”

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพรรคจากทั้งสมาชิกและประชาชนว่า“สมาชิกพรรคที่มากกว่า 95 ล้านคน และประชาชนมากกว่า 1.4 พันล้านคน จะไม่สามารถทำให้ความแตกแยกผ่านเข้ามาได้” เขายังระบุเพิ่มเติมว่าทุกความพยายามที่จะแบ่งแยกพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนจีนจะต้องล้มเหลว

ความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้ง 4 ด้าน 

สี จิ้นผิง กล่าวถึงผลงานความสำเร็จของพรรคที่ได้กระทำตลอดช่วงระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยความสำเร็จของพรรคทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

ด้านการปฏิวัติ โดยกล่าวถึงความสำเร็จของพรรค และประชาชนที่ร่วมกันปฏิวัติจนสำเร็จ ใจความตอนหนึ่งว่า “พรรคได้นำพาประชาชนต่อสู้อย่างไม่ขลาดเขลา จนประสบความสำเร็จอย่างมากในการปฏิวัติสู่สังคมใหม่”

การสร้างอุดมการณ์สังคมนิยม สี จิ้นผิงระลึกถึงความร่วมมือกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนว่า “พรรคและประชาชนจีนร่วมกันสร้างจีนที่แข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยจิตวิญญาณของความเชื่อมั่นในตัวเองว่าการปฏิวัติและสรรสร้างสังคมนิยมจะสำเร็จ”

ด้านการปรับปรุงประเทศให้เป็นสังคมนิยมสมัยใหม่ พรรค ฯ ได้มีนโยบายปรับปรุงอุดมการณ์มาร์กซิสม์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศผ่านการเปิดประเทศทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม “พรรคนำประชาชนจีนให้มีเจตจำนงเสรีและก้าวหน้าไปข้างหน้า จนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูป เปิดกว้าง และการเป็นสังคมนิยมสมัยใหม่” สี กล่าวถึงความสำเร็จของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นแบบสังคมนิยมสมัยใหม่ 

และสุดท้ายคือการกล่าวถึงการเป็นสังคมนิยมจีนยุคใหม่ที่ทางพรรคและประชาชนได้ก้าวข้ามอุปสรรคร่วมกัน “พรรคได้นำพาประชาชนต่อสู้กับอุปสรรคครั้งใหญ่ แผนการครั้งใหญ่ อุดมการณ์ครั้งใหญ่ และความฝันอันยิ่งใหญ่ ผ่านจิตวิญญาณของความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเองและนวัตกรรม จนประสบความสำเร็จในการเป็นสังคมนิยมแบบจีนยุคใหม่”

ความมั่นคงและการทหาร

ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของประเทศ ถือเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญที่ไม่อาจถูกเย้ยหยันหรือดูหมิ่นได้ ดังเช่นความตอนหนึ่งของสุนทรพจน์ที่ว่า “คนจีนจะไม่ยอมให้กองกำลังต่างชาติกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือกดขี่พวกเรา ใครก็ตามที่หาญกล้าทำเช่นนั้น ศีรษะพวกเขาจะกระแทกโชกเลือดบนกำแพงเหล็กอันยิ่งใหญ่ ที่สร้างด้วยเลือดและเนื้อของชาวจีน 1,400 ล้านคน”

สี จิ้นผิงต้องการพัฒนากองทัพจีนให้ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยการทำให้กองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์มีความทันสมัยมากขึ้น “พวกเรา(กองทัพ)มีครบทั้งความสามารถและความเชื่อถือได้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และการแสวงหาผลประโยชน์ เราต้องเร่งทำให้กองทัพและอาวุธมีความทันสมัย” สี กล่าวถึงความสามารถและเป้าหมายที่จะปฏิรูปกองทัพ

จีนในฐานะหนึ่งในประเทศมหาอำนาจได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์และจุดยืนในเวทีโลกว่าจะไม่ก้าวร้าวหรือเป็นเจ้าโลก โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “พรรคห่วงใยในอนาคตของมนุษยชาติและปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้ากับกองทัพอื่นทั่วโลก”

รำลึกผู้เสียสละและประชาชนผู้เป็นวีรบุรุษ

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี นายสีได้รำลึกถึงความเสียสละและความศรัทธาต่อทหารผู้บุกเบิกการปฏิวิติ โดยกล่าวถึงรายนามของบุคคลสำคัญของชาติ อาทิ “เหมา เจอตง, โจว เอินไหล, หลิว เสาสี, จู เต๋อ, เติ้ง เสี่ยวผิง, เฉิน หยุน, และนักปฏิวัติรุ่นบุกเบิกคนอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติ, ปฏิรูป, การรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวในการก่อตั้งและการพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์”

ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน สี กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ว่า “ประชาชนคือวีรบุรุษที่แท้จริง พวกเขาคือผู้สร้างประวัติศาสตร์” 

หนึ่งประเทศสองระบบ

ในการกล่าวสุนทรพจน์ ประธานิบดี สี ได้กล่าวถึงประเด็นหนึ่งประเทศสองระบบ และกล่าวถึงสถานะของไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า ว่า “เราต้องนำหลักการ ‘หนักประเทศ สองระบบ’ , ‘คนฮ่องกงปกครองฮ่องกง’ , ‘คนมาเก๊าปกครองมาเก๊า’ มาใช้อย่างเต็มที่ ถูกต้อง และมีความเป็นอิสระ นำธรรมาภิบาลของรัฐบาลกลางเหนือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า เราต้องยึดถือระบบกฎหมายของเขตปกครองพิเศษนี้ เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ, ปกป้องอธิปไตย, ความมั่นคง, และผลประโยชน์ในการพัฒนา, ปกป้องเสถียรภาพทางสังคมโดยรวมของเขตปกครองพิเศษ, และเพื่อรักษาวามเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกงและมาเก๊าในระยะยาว” ผู้นำจีนยังกล่าวถึงประเด็นไต้หวันว่า การแก้ปัญหาไต้หวันถือเป็นภารกิจดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสต์ นายสีระบุถึงหนทางที่จะดำเนินต่อไปว่า “ในการแก้ปัญหาไต้หวัน เรา(จีน)ต้องทำให้ความพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระไม่สำเร็จ”

https://voicetv.co.th/read/blhfuwZHd