Skip to content
Home » News » อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_822888

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นอนุสาวรีย์ในกรุงเทพมหานคร โดยรอบเป็นวงเวียนอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนพหลโยธิน ถนนราชวิถี และถนนพญาไท โดยตั้งอยู่ที่ กม.4+700 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ซึ่ง กม.0+000 ได้เริ่มนับมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง โดยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกชื่อถนนพหลโยธิน

คงจะมีน้อยคนนักในประเทศไทย ที่ไม่รู้จัก “ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ” บางท่านเห็นและคุ้นชินด้วยตาทุกวัน บางท่านใช้เป็นจุดนัดพบ บางท่านเห็นผ่านสื่อประเภทต่างๆ แต่ก็คงจะลืมไปแล้วว่ามีความเป็นมาและความหมายอย่างไร และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ทางราชการก็ได้กำหนดให้เป็นวันทหารผ่านศึก

มีการจัดกิจกรรมเพื่อทหารผ่านศึกที่ “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” อนุสาวรีย์ทุกแห่งล้วนมีความหมายและความทรงจำที่แฝงอยู่ ถือได้ว่าอนุสาวรีย์เป็นสิ่งก่อสร้างในลักษณะประติมากรรม ที่มีผลในแง่สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเหตุการณ์หรือคุณความดีของบุคคล

สำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ.2520 กำหนดให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดอยู่ในประเภท “อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ” คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมาย น้อมนำให้ระลึกถึงวีรกรรมหรือคุณความดีของบุคคลที่ได้ประกอบกรณียกิจ

เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมืองไทย เพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธา และความนิยมนับถือของประชาชน และเป็นแบบฉบับแก่อนุชนไทยสืบต่อไป

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่อยู่คู่คนไทยมาหลายยุค หลายสมัย มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบ รวบรวมเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาให้ได้ติดตามกัน

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่คู่คนไทยมาแล้วกว่า 76 ปี โดย พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
https://www.brighttv.co.th/special-reports/8-เรื่องน่ารู้-เกี่ยวกับ

ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คือคนเดียวกันที่ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งออกแบบโดย หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล สถาปนิกประจำกรมโยธาธิการ ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ และตึกสันติไมตรีหลังนอก ภายในทำเนียบรัฐบาล

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 59 คน ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน และยังเป็นที่จารึกรายนามทหารที่เสียชีวิต ในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี

มีแผ่นทองแดงจารึกนามผู้เสียชีวิต รายนามผู้ที่ได้รับการจารึกไว้มีทั้งสิ้น 160 นาย จนถึงปัจจุบันแผ่นทองแดงจารึกรายนามผู้เสียชีวิต และผู้สละชีพเพื่อชาติจากสงครามต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-พ.ศ. 2497 รวมทั้งสิ้น 801 นาย

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้ทำพิธีเปิดในวันเดียวกัน ห่างกันแค่ 2 ปี โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
https://www.brighttv.co.th/special-reports/8-เรื่องน่ารู้-เกี่ยวกับ

ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ซึ่งวันที่ 24 มิถุนายนนั้น ในสมัยนั้นถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากใน วันที่ 24 มิถุนายน ปี 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็น ราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำให้รัฐบาลในขณะนั้น ยึดถือเอาเป็นวันสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ทั้ง 2 แห่งนี้อีกด้วย

รูปร่างของอนุสาวรีย์มาจากดาบปลายปืน 5 เล่มประกบกัน จัดตั้งเป็นกลีบแบบลูกมะเฟือง ปลายดาบชี้ขึ้นบน ส่วนคมของดาบหันออก ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อน มีความสูงประมาณ 50 เมตร ดาบปลายปืนส่วนด้ามตั้งเหนือเพดานห้องโถงใหญ่ ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่บรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

รูปปั้นทหาร 5 คน มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าคนธรรมดา เป็นตัวแทนของนักรบ 5 เหล่า คือ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน ศิลปินผู้ปั้นรูปเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เช่น สิทธิเดช แสงหิรัญ, อนุจิตร แสงเดือน, พิมาน มูลประสุข, แช่ม ขาวมีชื่อ ภายใต้การควบคุมของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้ง นั่นก็คือวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวของทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ จะจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเปิดโอกาสให้ทหาร และ ครอบครัวทหารผู้ล่วงลับ เข้าไปกราบไหว้ แสดงความรำลึกถึงทหารผู้ที่จากไป

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของถนนพหลโยธิน ไปยังภาคเหนือ หากดูตามข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ หลักกิโลเมตรที่ 0 ของไทย จะเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ จุดที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะนับเป็นกิโลเมตรที่ 5 แต่ว่าเวลานับระยะทางของถนนพหลโยธิน ไปยังภาคเหนือ จะเริ่มนับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นกิโลเมตรที่ 0