Skip to content
Home » News » เหมา เจ๋อตง เสียชีวิต

เหมา เจ๋อตง เสียชีวิต

เหมา เจ๋อตง เสียชีวิต ประธานเหมา ประกาศสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง ใช้สัญลักษณ์ค้อนเคียวเป็นสัญลักษณ์พรรค ก็อยู่ในภาวะสงบหลังจากที่ผ่านพ้น

ภาวะสงครามและการต่อต้านจากภายใน ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตง ที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัด ในปีแรกของการบริหารประเทศ เหมาเน้นการเพิ่มความชำนาญและประสิทธิภาพในการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจ และได้ให้ประชาชนทุกชนชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ผลตอบรับจึงเป็นที่ประทับใจและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง

ปี 1950 นานาชาติเริ่มให้การยอมรับต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์มากขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งที่ทำให้การยอมรับจากนานาชาติต้องสะดุดคือเหตุการณ์ สงครามเกาหลี เนื่องจากในปี 1950 กองกำลังสหประชาชาติได้ส่งเข้าไปเกาหลีเหนือ จีนเกรงว่าจะคุกคามต่อดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหัวใจทางด้านอุตสาหกรรม จีนจึงส่งกองทัพปลดแอกประชาชน แต่เรียกตนเองว่าอาสาสมัครประชาชนจีนเข้าไปเกาหลีเหนือตามคำเรียกร้อง ในสงครามครั้งนั้น มีประเทศที่เป็น คอมมิวนิสต์ใหญ่ๆ 2 ประเทศนั่นคือ จีนแผ่นดินใหญ่ กับ สหภาพโซเวียตเข้าช่วยเหลือเกาหลีเหนือ โดนเหมาเจ๋อตงเป็นผู้ สนับสนุน เกาหลีเหนือ

จอมพล ดักลาส แมคอาเธอร์แห่งกองทัพเรือสหรัฐ มีความคิดที่จะร่วมมือกับ เจียง ไค เช็กแห่งไต้หวัน ว่าจะส่งกองทหารจีนคณะชาติเข้าช่วยทำสงครามในเกาหลีเพื่อปราบปรามจีนแดง แต่วงการเมืองอังกฤษขอให้อเมริกางดความเห็นนี้เพราะเกรงจะเกิดสงครามใหญ่ หลังจากนั้น เขาก็ออกสื่อ ให้ทุกๆอย่างจบลง ด้วยการโจมตีจีนแดง จึงทำให้จอมพลผู้นี้ต้องออกจากตำแหน่งตามคำสั่ง ทรูแมน

เหมา เจ๋อตง เสียชีวิต ในเวลา 17.00 นาฬิกา เหมา เกิดอาการหัวใจวาย และได้อสัญกรรมลงวันที่ 9 กันยายน 1976 เหมาถึงแก่กรรมที่กรุงปักกิ่ง รวมอายุ 83 ปี มีบุตร 5 คน ชาย 3 หญิง 2

เหมา เจ๋อตง เสียชีวิต
https://www.blockdit.com/posts/5f2e8386daff3d0caa3280c0

เหมาเจ๋อตง (Mao Zedong) คือผู้นำคอมมิวนิสต์ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลก ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โดยเขาคือผู้ที่ก่อตั้ง และเป็นผู้นำสูงสุดคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมาเจ๋อตงปกครองประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงปี 1949 จนถึง 1976 โดยช่วงเวลาดังกล่าว จีนก็ได้กลายเป็นชาติมหาอำนาจแห่งใหม่ของโลก

แต่ในขณะเดียวกัน จีนก็ได้เกิดสภาวะต่าง ๆ ทั้งการปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution) ภาวะแห้งแล้ง รวมไปถึงความอดยาก ส่งผลให้ยุคสมัยของเหมาเจ๋อตง มีชาวจีนล้มตายนับสิบล้านคน

จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 เหมาเจ๋อตงเริ่มมีอายุที่มากขึ้น และมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ส่งผลให้ในช่วงเวลานั้น ผู้นำสูงสุดของจีนคนนี้ มักจะไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะมากนักโดยปัญหาสุขภาพที่เหมาเจ๋อตงประสบนั้น มีอยู่หลากหลายโรคด้วยกัน อาทิ โรคหัวใจ, โรคพาร์กินสัน รวมไปถึงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โดยเชื่อกันว่าสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ เกิดจากการสูบบุหรี่ของเหมาเจ๋อตงเอง

โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 1976 ก็ได้ปรากฏภาพถ่ายของเหมาเจ๋อตง ที่อยู่ในสภาพที่แก่ชราและแสดงถึงอาการล้มป่วยของเขาอย่างชัดเจนโดยเป็นภาพถ่ายที่เหมาเจ๋อตง ให้การต้อนรับ ซัลฟิการ์ อาลี บุตโต (Zulfikar Ali Bhutto) นายกรัฐมนตรีของปากีสถาน ในโอกาสที่เขาเดินทางมาเยือนประเทศจีน

ท้ายที่สุดในวันที่ 9 กันยายน 1976 เหมาเจ๋อตงก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 82 ปี ปิดฉากชายผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

https://www.blockdit.com/posts/5f2e8386daff3d0caa3280c0