Skip to content

เกี่ยวกับเรา


เกี่บวกับเรา

เรียนท่านผู้อ่าน.

เว็บไซด์ของเราจัดทำขึ้นเพื่อ บันทึกเหตุการร์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในรูปแบบของ “เส้นเวลา” (Timeline) และมีจุดประสงค์เพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งตัวเรานั้นไม่ใช่ผู้เขียนข่าว เพียงแต่นำข่าวสารต่างๆ ที่มีแหล่งที่มาทาง Internet นำมาปรับแก้ไข เล็กน้อย เพื่อให้รองรับกับเครื่องมือค้นหา (Search Engine)

เนื้อหาข่าวทั้งหมด

ทาง Count Center ไม่ใช่ผู้เขียน เพียงแต่นำข่าวสารต่างๆ ที่มีแหล่งที่มาทาง Internet นำมาปรับแก้ไขบางส่วน เพื่อให้รองรับกับ Search Engine และมีจุดประสงค์เพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ร้องเรียน

หากท่านผู้เป็นเจ้าของแหล่งที่มาของข่าว หรือเนื้อหาต่างๆที่เราทำมา ไม่ประส่งค์จะให้ มีเนื้อหาของท่านเผยแพร่อยู่บนเว็บไซด์ของเรา กรุณาแจ้งเรื่องหา เราผ่านทางอีเมล์ count.center@domainsbyproxy.com และทางทีมงานขออภัยเป็นอย่างสูง